Ons team

Geomove is een initiatief van de belgische NGO Geomoun. Het netwerk is tot stand gekomen met de medewerking van de Beninese organisatie "Carrefour Jeunesse Afrique" en de Togolese "Visions Solidaires".

Sinds 20 jaar, is Geomoun actief in het beschermen en bevorderen van de kinderenrechten. Een van de doelstellingen is bijzonder het recht op participatie van kinderen en jongeren te bevorderen.

Carrefour Jeunesse Afrique is een naschools centrum dat in 2011 is opgericht en gevestigd is in de stad Comé in het zuidwesten van Benin. Bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs dat aan kinderen wordt gegeven, heeft Carrefour Jeunesse als missie kinderen en jongeren alternatief onderwijs aan te bieden, dat niet rechtstreeks in het formele onderwijssysteem, zoals scholen, terechtkomt.

Visions Solidaires is een Togolese vereniging voor volksopvoeding tot burgerschap en actieve solidariteit met behoeftige bevolkingsgroepen, die in 2008 is opgericht. Zij treedt met name op in de schoolomgeving door middel van activiteiten die erop gericht zijn de burgerzin van de leerlingen te ontwikkelen.

Carrefour Jeunesse logo Vision solidaires

Jongerenparticipatie in de ontwikkeling van het netwerk

Het platform is het resultaat van samenwerking met kinderen en jongeren. Of het nu gaat om een grafische wedstrijd, een hackathon die tegelijkertijd in België en Benin wordt georganiseerd of een jury, kinderen en jongeren hebben deelgenomen aan de verschillende fasen van reflectie, ontwikkeling en testen van het platform.

Notre vision

De groep van moderatoren

De groep moderatoren bestaat uit mensen uit verschillende landen die actief zijn met kinderen en jongeren. Haar rol is tweeledig: het valideren van de initiatieven en het nadenken over mogelijke verbeteringen van het platform om de deelname van alle kinderen te bevorderen.

Notre mission

Het administratieve lichaam

Cécile Nuyt

Cécile Nuyt

Mede-oprichter en directeur van Geomoun

Genevieve Fuks

Genevieve Fuks

Coördinator van Haïti en Peru-projecten

Frédérique Dauff

Frédérique Dauff

Coördinator van Belgische projecten

Nathalie Delbar

Nathalie Delbar

Projectleider

#VALUE!

Roxanne de Smet

Roxanne de Smet

Projectmedewerker GEOMOVE

#VALUE!

Lid worden van de moderatorgroep

Zou je graag deelnemen aan de matiging van de site? Heb je voorstellen tot verbetering?

Neem contact met ons op